مكتبه السلطان – كتاب صوتى ازدواج بدون شكست | دكتر ويليام گلسر | Audio Book

 این کتاب با الهام از تئوری انتخاب به دنبال آن است که گام‏ به‏ گام راه و شیوۀ کنار آمدن و همزیستی رضایتبخش را آموزش دهد. مطالعۀ این …

 این کتاب با الهام از تئوری انتخاب به دنبال آن است که گام‏ به‏ گام راه و شیوۀ کنار آمدن و همزیستی رضایتبخش را آموزش دهد. مطالعۀ این کتاب و به کارگیری توصیه‏ های آن و مهم‏ترین آن‏ها «دست کشیدن از روان‏شناسی کنترل بیرونی» می ‏تواند زندگی زناشویی شادمانه و مسرت‏ بخشی برایمان به ارمغان آورد.
شرط اول اثربخشی آموزه‏ های این کتاب این است که بپذیریم زندگی زناشویی یک انتخاب است و این انتخاب هرگز روی ژن‏های ما برنامه‏ ریزی نشده است و ما نیاز داریم در بارۀ آن بیاموزیم.

أترك تعليقا

مشاركة
مكتبه السلطان – كتاب صوتى| المساكين وهم السعادة والحياة لمصطفى صادق الرافعى
مكتبه السلطان – شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة( ٢ ) للالكائى رحمه الله كتاب صوتى مسموع