مكتبه السلطان – Natural INK MAKING and How to Use!

كتاب يتحدث عن نفسه

كتاب

يا كتاب الغيوب

كتاب يتحدث عن نفسه

كتاب 2023

نور البيان كتاب

نبض كتاب

ملخص كتاب

كتاب يتحدث عن نفسه

 This video is all about making Natural Inks and using them in various projects! Make your own natural inks using TURMERIC, …

 This video is all about making Natural Inks and using them in various projects! Make your own natural inks using TURMERIC, PAPRIKA, RED CABBAGE, CRANBERRY TEA, BLACK TEA and COFFEE. Enjoy (and try to ignore the constant misspelling of TuRmeric)!

Find me here:
My Etsy: www.etsy.com..Treasure Books Facebook Group: www.facebook..Instagram – www.instagra..Email – treasurebooks03@gmail.com

VIDEOS MENTIONED:
Paper dyeing with Avocado skins and pits: https://yout..
How I dye paper with ONION SKINS: https://yout..
DIY Tea Dyed Paper – Several Methods: https://yout..

TAPERLOGY:
THE BEST Vintage Themed Junk Journal Supplies, Ephemera and Stationery – Amazing Quality!!!
Coupon Code for 15% off: TREASUREBOOKS
Link to website: www.taperlog..
RECIPES:

TURMERIC
3 teaspoons tumeric
1/2 cup boiling water
– Simmer for 5(ish) minutes
– Strain

BLACK TEA
5 tea bags
1 cup boiling water
– Steep for 5 minutes

PAPRIKA
3 teaspoons paprika
1/2 cup boiling water
– Simmer for 5(ish) minutes
– Strain

COFFEE
3 teaspoons instant coffee
1/2 cup boiling water
– Stir

CRANBERRY TEA
5 tea bags
1 cup boiling water
– Steep for 5 minutes

RED CABBAGE
1-2 leaves chopped up
– Cover with boiling water
– Boil/simmer for 5 minutes

I hope you enjoy Natural INK MAKING and How to Use! video

كتاب يتحدث عن نفسه

كتاب

يا كتاب الغيوب

كتاب يتحدث عن نفسه

كتاب 2023

نور البيان كتاب

نبض كتاب

ملخص كتاب

كتاب يتحدث عن نفسه

أترك تعليقا

مشاركة
مكتبه السلطان – I Wrote A Kids Book..
مكتبه السلطان – شوفوا ميدا كتب ايه بالليزر علي موبايل امه عشان يفرحها #طبيب_المحمول